Integritetspolicy

Gällande integritetspolicy sedan 2020-08-15

Denna integritetspolicy beskriver hur CasinoSisters använder och skyddar all information du ger oss. Vi åtar oss att se till att din integritet skyddas. Om du ger oss personuppgifter via CasinoSisters kan du vara säker på att de endast kommer att användas enligt denna integritetspolicy.

Webbplatsbesökare

På samma sätt som de flesta webbplatsvärdar samlar CasinoSisters in information som inte är personligt identifierbar av det slag som webbläsarprogram och servrar normalt gör tillgänglig, såsom typen av webbläsare, inställningar om önskat språk, refererande webbsida samt datum och tid för varje besökares begäran. Syftet hos CasinoSisters med insamlingen av ej personligt identiferbar information är att bättre förstå hur besökarna till CasinoSisters använder dess webbplats. Från tid till annan kan CasinoSisters publicera sammanfattad ej personligt identifierbar information, t.ex. genom att publicera en rapport om trender i användningen av dess webbplats.

CasinoSIsters samlar även in information som eventuellt kan identifiera vissa personer, såsom IP-adresser (internet protocol). Dock använder inte CasinoSisters denna information till att identifiera besökare och lämnar inte heller ut informationen till andra med undantag för enligt de omständigheter webbplatsen använder och lämnar ut personligt identifierande information enligt beskrivningen nedan.

Insamling av personligt identifierande information

Vissa besökare till CasinoSisters väljer att interagera med CasinoSisters på sätt som kräver att CasinoSisters samlar personligt identifierande information. Mängden och typen av information som CasinoSisters samlar in beror på interaktionens art. Till exempel ber vi besökare som använder vårt forum att uppge ett användarnamn och en e-postadress.

I vart fall samlar CasinoSisters in sådan information endast i den mån det är nödvändigt eller lämpligt för att uppfylla syftet med besökarens interaktion med CasinoSisters. CasinoSisters avslöjar inte personligt identifierande information annat än vad som beskrivs nedan. Och besökare kan alltid vägra att uppge personligt identifierande information, med förbehållet att det kan hindra dem från att utföra vissa aktiviteter som är förknippade med webbplatsen.

All information som samlas in på CasinoSisters kommer att hanteras enligt lagstiftningen i GDPR.

Skydd av vissa personuppgifter

CasinoSisters lämnar ut information som potentiellt identifierar personer eller identifierar personer enbart till de projektadministratörer, anställda, entreprenörer och samverkande organisationer som (i) behöver känna till informationen ifråga för att för behandla den åt CasinoSisters eller tillhandahålla tjänster via CasinoSisters och (ii) har accepterat att inte yppa den till andra. Vissa av dessa anställda, entreprenörer och samverkande organisationer kan befinna sig utanför ditt hemland. Genom att använda CasinoSisters samtycker du till att denna information överförs till dem.

CasinoSisters kommer inte att hyra ut eller sälja potentiellt personidentifierande och persnidentifierande information till någon. Utöver de projektadministratörer, anställda, entreprenörer och samverkande organisationer enligt ovanstående beskrivning röjer CasinoSisters potentiellt personidentifierande och personidentifierande information endast när detta krävs i lag, om du samtycker till att din information delas eller när CasinoSisters i god tro anser att röjande är lämpligt för att skydda tillgångar eller rättigheter för CasinoSisters, tredje part eller allmänheten.

Om du är registrerad användare på en webbplats under CasinoSisters och har uppgivit din e-postadress kan CasinoSisters ibland sända ett e-postmeddelande till dig för att berätta om nya funktioner, be om återkoppling från dig eller helt enkelt hålla dig informerad om vad som pågår kring CasinoSisters och våra produkter. I första hand använder vi vår blogg för denna typ av kommunikation, så vi räknar med att mängden e-post av denna typ kommer att vara minimal.

Om du skickar en begäran tilloss (till exempel ett e-postmeddelande om support, via någon av våra mekanismer för återkoppling) förbehåller vi oss rätten att publicera den för att hjälpa oss förtydliga eller besvara din begäran eller för att hjälpa oss ge support till andra användare. CasinoSisters vidtar alla åtgärder som är rimligen nödvändiga för att skydda mot obehörig åtkomst, användning, modifiering eller förstörelse av information som potentiellt är personidentifierande eller som är personidentifierande.

Användning av personuppgifter

Vi använder informationen du tillhandahåller när du kontaktar oss.

Vi kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till tredje part om vi inte har fått ditt tillstånd eller är tvungna att göra detta enligt lag.

Ibland skulle vi via e-post vilja skicka marknadskommunikation till dig som kan intressera dig. Om du har tackat ja till marknadsmaterial kan du tacka nej senare.

Du har rätt att när som helst förhindra oss att kontakta dig av marknadsföringsändamål. Om du inte längre vill att vi kontaktar dig för marknadsföringsändamål ber vi dig klicka på länken för att avsluta prenumerationen i slutet av e-postmeddelandet.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi förlitar oss på en eller flera av följande villkor för bearbetning:

  • vårt legitima intresse för att effektivt kunna leverera information och tjänster till dig,
  • uttryckligt samtycke från dig,
  • lagkrav.

Åtkomst till data

Du har rätt att begära en kopia av den information vi har om dig. Om du vill ha en kopia av vissa eller alla dina personuppgifter ber vid dig följa instruktionerna i slutet av detta avsnitt.

Alla uppgifter som erhållits från deltagare i CasinoSisters kan ses och ändras av deltagaren med hjälp av en URL med åtkomstkod som skickas via e-post för att bekräfta lyckat biljettköp.

Bevarande av personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter i våra system så länge vi behöver. Vi behåller kontaktinformation (såsom information om utsändningslistor) tills en användare avprenumererar eller begär att vi ska radera informationen från våra produktionssystem. Om du väljer att avprenumerera från en utskickslista kanske vi behåller viss begränsad information om dig för att kunna utföra din begäran.

CasinoSisters kommer inte att radera personuppgifter från loggar och register som behövs för drift och utveckling.

När radering begärs eller krävs av annat skäl kommer vi att anonymisera uppgifterna om den registrerade och/eller ta bort deras uppgifter från publikt åtkomliga webbplatser om radering av uppgifterna skulle kunna skada väsentliga system eller de loggar och register som behövs för att driva, utveckla eller hantera arkivuppgifter CasinoSisters.

Om du vill begära att ditt konto och dess tillhörande data raderas ber vi dig göra följande:

  1. Maila: contact@casinosisters.com

Rättigheter i förhållande till din information

Du kan ha vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen kring de personuppgifter vi har om dig. Bland annat kan du ha rätt att:

  • begära en kopia på de personuppgifter vi har om dig,
  • begära att vi uppdaterar de personppgifter vi har om dig eller självständigt korrigera personuppgifter du tror är felaktiga eller ofullständiga,
  • begära att vi tar bort de personuppgifter vi har om dig på våra aktuella system eller begränsa hur vi använder dessa personuppgifter (mer information om borttagning ur arkivsystem finns i avsnittet ”Bevarande av personuppgifter”),
  • motsätta dig behandling av dina personuppgifter, och/eller
  • återkalla ditt samtycke att behandla dina personuppgifter (i den mån sådan behandling baseras på ditt samtycke och samtycke är den enda tillåtna basen för behandlingen).

Om du vill utöva dessa rättigheter du har eller vill förstå om dessa rättigheter gäller dig ber vi dig följa instruktionerna i slutet av denna integritetspolicy.

Tredjepartslänkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av utomstående och inte står under vår kontroll. När du följer en länk och lämnar information till en tredjepartswebbplats bör du uppmärksamma att vi inte ansvarar för informationen du uppger till sagda tredje part. Denna integritetspolicy gäller de webbplatser som är uppräknade i början av dokumentet, så när du besöker andra webbplatser, även om du nått dem genom att klicka på en länk på CasinoSisters, bör du läsa deras egna integritetspolicyer.

Aggregerad statistik

CasinoSisters kan samla in statistik om besökarnas beteende på dess webbplatser. Till exempel kan CasinoSisters avslöja hur många som har besökt hemsidan. Men CasinoSisters avslöjar inte personligt identifierande information utöver vad som beskrivs i denna policy.

Cookie-filer

Dessutom samlas automatiskt information in om hur du använder vår webbplats med hjälp av ”cookie-filer”. Cookies är textfiler som sparas på din dator för att samla in internetloggar av standardtyp och information om användares beteende. Denna information används för att spåra besökarnas användning av webbplatsen och för att sammanställa statistiska rapporter om aktivitet på webbplatsen.

I vår cookie-policy finns mer information om vilka cookies som används på CasinoSisters.

Förändringar i integritetspolicy

Även om de flesta ändringar troligen kommer att vara av mindre omfattning kan CasinoSisters ändra sin integritetspolicy från tid till annan helt enligt eget gottfinnande. CasinoSisters uppmuntrar sina besökare att regelbundet besöka denna sida för att få information om eventuella ändringar dess integritetspolicy. Din fortsatta användning av denna webbplats efter att integritetspolicyn har ändrats innebär att du godkänner sådana ändringar.

Kontakt

Kontakta oss genom att skicka e-post till contact@casinosisters.com om du har några frågor kring vår integritetspolicy eller vilken information vi har om dig.

Nya casinon 2022
Race Casino

100% upp till 100 kr bonus

Frank Casino

Freespins värda 100kr

Casino Epic

1000+ spel väntar på dig

Lyckost Casino

100 kr bonus på din första insättning

Klirr Casino

100 kr utan omsättningskrav

Turbonino Casino

Nytt Pay'N Play casino

Få 100 kr bonus
Mr Green Casino

20 free spins värda 5 kr styck!

Lucky Casino

100% cashback på upp till 100 kr

Storspelare Casino

100 freespins på Book of Dead

ComeOn Casino

Sätt in 100 kr Få 100 kr extra!

LeoVegas

100% bonus upp till 100 kr

Videoslots

100% bonus upp till 100 kr

Kontakta oss

Vi vill gärna komma i kontakt med våra besökare. Skicka gärna ett mail till oss på contact@casinosisters.com